Aktüeryal Danışmanlık

  • Teknik karşılıkların hesaplanması
  • Aktüeryal modelleme
  • Reasürans yönetimi
  • Fiyatlama
  • Teknik karşılıkların hesaplanması
  • Güncel mevzuatlar çerçevesinde şirket hedeflerine uygun yeni tarife oluşturulması
  • Branş bazında tarife analizi ve tarifelerin revizyonu
  • Karlılık analizleri ile ilgili hususlar üzerinde çalışma
  • Kıdem tazminatı hesapları TMS19(IAS19)a göre güncel veri ve varsayımlar eşliğinde,
Aktüeryal olarak hesaplanmaktadır


Img