Eğitimlerimiz

Aktüeryal Teknik Karşılıklar ve Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı eğitimleri verilmektedir.

Eğitimlerimiz