Sürekli İş Göremezliğe İlişkin Tazminat Hesaplamaları

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE İLİŞKİN TAZMİNAT HESAPLAMALARI

Kaza sonucunda, sürekli iş göremezliği meydana gelen Mağdurun, işgücü kaybını telafi etmek ve mevcut yaşam standardını koruyabilmek adına, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tazminat hesaplamalarıdır. Sürekli iş göremezliği olan Mağdurun, geçici iş göremezliği de varsa geçici iş göremezlik hesaplaması sürekli iş göremezlik altında çalışılmaktadır.

İŞ GÖREMEZLİK VE BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay trafik kazasına bağlı meydana geldiyse ve sürekli iş göremezlikle beraber geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, geçici bakıcı gideri hesaplamalarından bir ya da bir kaçı istendiği takdirde, aşağıdaki belgelerin tamamı tarafımıza iletilmelidir.

- Kaza tarihi, resmi kaza tespit tutanağı

- Mağdurun maluliyet oranını gösteren hastane raporu

- Mağdura ait Bakıcı Gideri ya da Geçici İş göremezlik talebinde hastane raporu
  • Mağdur için Bakıcı Gideri ya da G.İ.G. İstendiğinde, durumu ispatlayan Adli Tıp Kurulu(A.T.K.) raporu tarafımıza beyan edilmelidir.

- Mağdura ait güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Mağdurun gelirini ispatlayan bordro, SGK hizmet dökümü, vergi beyannamesi gibi belgeler
  • Mağdur çalışmıyorsa net gelir olarak ASGARİ yazılır.
  • Mağdur çalıştığı durumda, kaza ve başvuru tarihinden önceki, tercihen en az, son 3(üç) ayı gösteren bordro ya da SGK hizmet dökümü veya emsal gelir belgesi, kişi serbest meslek grubunda çalışıyor ise Vergi Levhası gibi (Çiftçi olduğu durumda, Çiftçi Kayıt Belgesi ile beraber) resmi kayıtlı gelirini gösteren, diğer belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Mağdur öğrenim görüyorsa öğrenim belgesi

- Sigorta Şirketi tarafından Mağdura, yapılmış ödemeler varsa;
  • İlgili ödeme/ödemelerin, tutar/tutarları (masraflar hariç) ödeme tarihi/tarihleri ile birlikte tarafımıza bildirilmelidir.

- Geçici iş göremezlik ve bakıcı gideri için kişiye yapılan ödemeleri kanıtlayan belgeler
  • İlgili ödeme/ödemelerin, tutar/tutarları (masraflar hariç) tarafımıza bildirilmelidir.


DOSYA ÖRNEKLERİ


Bedeni Hasarlarda Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı İŞ GÖREMEZLİK VE BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER Geçici iş göremezlik ve bakıcı gideri için kişiye yapılan ödemeler