Geçici İş Göremezliğe İlişkin Tazminat Hesaplamaları

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞE İLİŞKİN TAZMİNAT HESAPLAMALARI

Kaza sonucunda sadece geçici iş göremezliği meydana gelen Mağdurun, işgücü kaybını telafi etmek ve mevcut yaşam standardını koruyabilmek adına, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tazminat hesaplamalarıdır.

İŞ GÖREMEZLİK VE BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay trafik kazasına bağlı meydana geldiyse, aşağıdaki belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Kaza tarihi, resmi kaza tespit tutanağı

- Mağdur için Geçici İş göremezlik talebinde hastane raporu
  • Mağdur için Geçici İş Göremezlik (G.İ.G.) istendiğinde, durumu ispatlayan Adli Tıp Kurulu(A.T.K.) raporu tarafımıza beyan edilmelidir.

- Mağdura ait güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Mağdurun gelirini ispatlayan bordro, SGK hizmet dökümü, vergi beyannamesi gibi belgeler
  • Mağdur çalışmıyorsa net gelir olarak ASGARİ yazılır.
  • Mağdur çalıştığı durumda, kaza ve başvuru tarihinden önceki, tercihen en az, son 3(üç) ayı gösteren bordro ya da SGK hizmet dökümü veya emsal gelir belgesi, kişi serbest meslek grubunda çalışıyor ise Vergi Levhası gibi (Çiftçi olduğu durumda, Çiftçi Kayıt Belgesi ile beraber) resmi kayıtlı gelirini gösteren, diğer belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Mağdur, kaza tarihinde öğrenim görüyorsa, öğrenim belgesi

- Geçici iş göremezlik için kişiye yapılan ödemeleri kanıtlayan belgeler
  • İlgili ödeme/ödemelerin, tutar/tutarları (masraflar hariç) tarafımıza bildirilmelidir.


DOSYA ÖRNEĞİ


Geçici İş Göremezliğe İlişkin Tazminat Hesaplamaları