Sürekli İş Göremezliğe Bağlı Ömür Boyu Bakıcı Giderleri

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE BAĞLI ÖMÜR BOYU BAKICI GİDERİ HESAPLAMALARI

Kazada sürekli iş göremez kalan Mağdurun, yaşamını sürdürebilmesi için, sürekli bakıma muhtaç olması durumunda yapılan hesaplamalardır.

BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay trafik kazasına bağlı meydana geldiyse, aşağıdaki belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Kaza tarihi, resmi kaza tespit tutanağı,

- Mağdurun maluliyet oranını gösteren hastane raporu

- Mağdura ait güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Bakıcı gideri için kişiye yapılan ödemeleri kanıtlayan belgeler
  • İlgili ödeme/ödemelerin, tutar/tutarları (masraflar hariç) tarafımıza bildirilmelidir


DOSYA ÖRNEKLERİ


Sürekli İş Göremezliğe Bağlı Ömür Boyu Bakıcı Giderleri BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER