Sürekli ve Geçici İş Göremezliğe Bağlı Geçici Bakıcı Giderleri

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞE BAĞLI GEÇİCİ BAKICI GİDERİ HESAPLAMALARI

Kazada sürekli ya da geçici iş göremez kalan Mağdurun, geçici süreli bakıma muhtaç olması durumunda yapılan hesaplamalardır.

GEÇİCİ BAKICI GİDERİ TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay trafik kazasına bağlı meydana geldiyse, aşağıdaki belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Kaza tarihi, resmi kaza tespit tutanağı

- Mağdur için Geçici Bakıcı Gideri talebinde hastane raporu
  • Mağdur için Bakıcı Gideri istendiğinde, durumu ispatlayan ve geçici bakıcı gideri süresini gösteren, Adli Tıp Kurulu(A.T.K.) raporu tarafımıza beyan edilmelidir.

- Mağdura ait güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Geçici Bakıcı Gideri için kişiye yapılan ödemeleri kanıtlayan belgeler
  • İlgili ödeme/ödemelerin, tutar/tutarları (masraflar hariç) tarafımıza bildirilmelidir.