İş Kazalarına Bağlı Bedeni Hasarlar

İŞ KAZALARINA BAĞLI BEDENİ HASARLARA İLİŞKİN HESAPLAMALAR

İş kazaları

Sigortalının, kaç gün sigortalı olduğuna bakılmaksızın, işe başladığı gün dahi meydana gelen
  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; İşveren ya da alt işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere ulaşımı sırasında,

Sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen iş göremezliğe uğratan ya da vefat etmesine yol açan kazalar, iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir.

Vefat Durumunda:

İş kazası, trafik-iş kazasına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının, hak sahibi durumunda bulunan eşine, çocuklarına, anne ve babasına SGK tarafından bağlanacak peşin sermaye değeri gelirinin öngörülerle hesaplanmasıdır.

Sürekli İş Göremezlik Durumlarında:

İş kazası, trafik-iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve bedeni özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden meslekte kazanma gücü kaybı en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya SGK tarafından bağlanacak peşin sermaye değeri gelirinin öngörülerle hesaplanmasıdır.


İŞ KAZALARINA BAĞLI BEDENİ HASAR TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay trafik-iş kazasına bağlı ya da yalnızca iş kazasına bağlı meydana geldiyse, yalnızca trafik kazalarına ilişkin beyan edilmesi gereken belgelere ilave olarak, peşin sermaye değeri hesaplanması için aşağıdaki belgeler de tarafımıza iletilmelidir.

  • Müteveffa kazadan önce çalışıyorsa, diğer beyan edilecek gelirlere ilave olarak kaza ayı hariç önceki son 90 günü kapsayacak brüt gelir ve kişinin işe giriş belgesi tarafımıza beyan edilmelidir. (Kişinin 90 günlük çalışmasına ait geliri olmadığı durumlarda kaza ayı hariç geriye dönük gelirleri iletilmelidir.)

- Kusur oranının ait olduğu taraflar biliniyorsa; İşveren/3. Kişi(alt işveren ya da diğer kişiler) ayrımı yapılarak beyan edilmelidir.

- Hak sahiplerine SGK tarafından iş kazasına bağlı gelir bağlandıysa, bağlanan peşin sermaye değeri gelirleri beyan edilmelidir.


DOSYA ÖRNEKLERİ


VEFAT TAZMİNATI HESAPLANMASINA İLİŞKİN DOSYA ÖRNEĞİ VEFAT TAZMİNATI HESAPLANMASINA İLİŞKİN DOSYA ÖRNEĞİ