Yargı’ya İntikal Eden Dosyalarda Hizmetlerimiz

YARGI’YA İNTİKAL EDEN DOSYALARDA HİZMETLERİMİZ

Bedeni hasarlar sonucu;

-Tarafımızdan hazırlanmış ve Sigorta Şirketi’ne sunulmuş olan raporların, Mahkeme ya da Tahkim ’e intikal etmesi sonucu; Tarafımıza, hesaplamaya konu bilgilerle beraber, karşı bilirkişi rapor/raporları da beyan edildiği durumda, hesaplamayı bu hususlara göre düzenlenmekte ve bilirkişi kıyaslama raporları da hazırlayarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Raporumuzun savunulmasına destek vermekteyiz.