Bedeni Hasarlarda Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı

VEFATA İLİŞKİN TAZMİNAT HESAPLAMALARI

Trafik kazasına bağlı hayatını kaybeden kişinin, yaşarken destek verdiği kişi ya da kişilerin, bu durum neticesinde uğradığı maddi kayıpları karşılamak üzere, mevzuat çerçevesinde yapılan tazminat hesaplamalarıdır.

Müteveffa tam kusurlu olsa dahi, destek alacak kişilerin Sigorta Şirketi’nden destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı vardır.

VEFAT TAZMİNATI HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Olay, trafik kazasına bağlı meydana geldiyse, aşağıdaki belgelerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

- Kaza tarihi, resmi kaza tespit tutanağı ve müteveffa ölüm raporu,

- Müteveffanın gelirine ait resmi belgeler;
  • Müteveffa vefat etmeden önce çalışmıyorsa; Net gelir olarak ASGARİ yazılır.
  • Müteveffa, vefat etmeden önce çalışıyorsa;
Kaza tarihinden önce, tercihen en az, son 3(üç) ayı gösteren bordro ya da SGK hizmet dökümü veya emsal gelir belgesi, kişi serbest meslek grubunda çalışıyor ise Vergi Levhası gibi (Çiftçi olduğu durumda, Çiftçi Kayıt Belgesi ile beraber) resmi kayıtlı gelirini gösteren, diğer belgeler tarafımıza iletilmelidir.

- Müteveffa ve Destek Alacak kişilere ait güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği ve/veya Mirasçılık belgesi,

- Müteveffanın öğrenim gören ya da fiziksel veya zihinsel engelli çocukları varsa bu gibi özel durumları kanıtlayıcı belgeler,

- Müteveffa, kaza tarihinde öğrenim görüyorsa, öğrenim belgesi,

- Sigorta Şirketi tarafından Destek Alacaklara, yapılmış ödemeler varsa;
  • İlgili ödeme/ödemeler her bir Destek Alacak kişi/kişiler için ayrı ayrı biliniyorsa, önceden yapılan ödeme tutarı ya da tutarları (masraflar hariç) ödeme tarihi ile birlikte tarafımıza bildirilmelidir.
  • İlgili ödeme/ödemelerin her bir Destek Alacak kişi/kişiler için ne kadar olduğunun ayırımı bilinmediği durumda, ödemeler, toplu olarak beyan edilmelidir.


DOSYA ÖRNEĞİ


Bedeni Hasarlarda Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı