Teknik Karşılıklar Denetimi

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın öngörülerine ve yürürlükteki mevzuata uygun, bağımsız denetim firmalarının, sigorta sektörüne yapmış olduğu denetimlerde, Teknik Karşılıklar ve Aktüeryal hesaplamalar yapılarak, Hazine Müsteşarlığı’na Raporlanmaktadır.

Teknik Karşılıklar Denetimi