Vakıf ve Sandık Hesapları

İlgili mevzuat çerçevesinde, vakıf ve derneklerin aktüeryal değerlemelerinin ve teknik bilançolarının hazırlanarak, günümüz sonuçları ve projeksiyonları ilgili kurumlara raporlanmaktadır.

Vakıf ve Sandık Hesapları