Başvuru Talep Süreci


Mağdur Başvuru FormuKaza Türü SeçimiBedeni Hasar Seçimi

İnova

Şirketimiz, Hazine Müsteşarlığı Siciline kayıtlı Aktüer Dr. Esra Denizci (Hazine Sicil No:31) tarafından kurulmuş olup
faaliyetlerini Aktüer ve Aktüer Yardımcılarından oluşan tecrübeli kadrosu ile sürdürmektedir.

Devamı..